Оперативна програма"Иновации и конкурентоспособност"

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"
https://admin.atlantis-tour.com/images/documents/c-fakepath-tabela-eu.jpg