Оперативна програма"Иновации и конкурентоспособност"

  • Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Начало: 25.09.2020 г; Край: 25.12.2020 г.

  • Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Номер: BG16RFOP002-2.092-0498-C01.
Начало:21.12.2020г.; Край: 21.03.2021г.

  • Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.
Начало: 12.02.2021 г; Край: 12.05.2021 г.

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
https://admin.atlantis-tour.com/images/documents/c-fakepath-tabela-eu.jpg

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.
https://admin.atlantis-tour.com/images/documents/c-fakepath-plakat-nap.jpg

Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
https://admin.atlantis-tour.com/images/documents/c-fakepath-plakat-u041c-u0422.jpg