• 25.04. - Уикенд в Текирдаг, пакетна цена 250 лв на човек; потвърдено отпътуване от София, Самоков, с. Елешница, Средногорие и Пловдив. *2025 г - *29.03. - еднодневна екскурзия Боженци и Трявна, цена 55 лв за един човек; *05.04. - двудневно автобусно пътуване до Серес и Нигрита за посещение на черквата Свети Георги, нощувка със закуска в гр.Серес, пакетна цена от 145 лв при отпътуване от София.

Оперативна програма"Иновации и конкурентоспособност"

  • Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Начало: 25.09.2020 г; Край: 25.12.2020 г.

  • Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Атлантис тур е подписал договор за безвъзмездна помощ с номер BG16RFOP002-2.092-0498-С01 от 21.12.2020 год. Договорът е финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособсот" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и турагентска дейност по Закона за туризма. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Номер: BG16RFOP002-2.092-0498-C01.
Начало:21.12.2020г.; Край: 21.03.2021г.

  • Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.
Начало: 12.02.2021 г; Край: 12.05.2021 г.

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
https://admin.atlantis-tour.com/images/documents/c-fakepath-tabela-eu.jpg

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.
https://admin.atlantis-tour.com/images/documents/c-fakepath-plakat-nap.jpg

Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
https://admin.atlantis-tour.com/images/documents/c-fakepath-plakat-u041c-u0422.jpg