Документи

-ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ на "Атлантис тур" ООД :
 
1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ № РК - 01 - 6448 за туристическа дейност като ТУРОПЕРАТОР И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ.
 
2. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ № 338328
 
3. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА "ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА"

При необходимост, може да изисквате копие на документите от служителите на "Атлантис тур" ООД.

 
 
-БАНКОВА СМЕТКА: 
"Атлантис тур” ООД 
"ЮРОБАНК И Еф Джи България" АД (Пощенска банка) 
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG91 BPBI 7940 1072 0246 01
 
 
-ДАННИ ЗА ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ ЦЕЛИ: 
"Атлантис тур" ООД
1527 София, бул. "Васил Левски" 128
тел.: +359 2 951 61 81 
Получател: Нина Байкушева