• 22.05. - Източна и Западна Тракия, пет дни, 4 нощувки, пакетна цена от 475 лв на човек; *01.06. - Дойранско езеро, два дни, нощувка със закуска и вечеря, пакетна цена от 218 лв на човек.

Политика за поверителност

Атлантис Тур ООД (наричано по-долу Атлантис Тур), седалище гр. София, жк Гео Милев, ул. Хемус 62-64 вх.А, ап.2, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200747335, удостоверение за регистрация като Туроператор и Туристически агент № РК-01-6448/ 2012 г.; тел: 02 9516181, 0889 735073, eл. поща: office@atlantis-tour.com; адрес за кореспонденция и на извършване на дейността: 1527 София; бул. Васил Левски 128, в качеството си на администратор на лични данни, има въведена вътрешна система за съхранение и обработване на личните данни, съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016 / 679 от 27 април 2016.
Моля, прочетете внимателно Политиката на Атлантис Тур за защита на личните данни, преди да ползвате услугите ни.
Предоставянето на лични данни на Атлантис Тур е напълно доброволно.
Услугите, предлагани от Атлантис Тур са предназначени за пълнолетни лица, навършили 18 год. Резервации и други услуги НЕ се предоставят от Атлантис Тур на непълнолетни лица, освен в случаите, когато те са придрижавани от родители, настойници или други упълномощени лица.
Атлантис Тур се ангажира да запази конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Искаме да подчертаем, че информацията, събрана за Вас е насочена само за вътрешна употреба.
Съхраняваме предоставената от Вас информация в обезопасена среда.
Атлантис Тур НЕ събира данни за кредитни карти и други платежни инструменти.
Категории данни, които могат да бъдат обработвани: имена, e-mail, телефон, номера на лични карти и паспорти, ЕГН, пълни данни и декларации на децата, пътуващи с Вас.
Цели на обработването: Сключване на договор за Организирано пътуване, за туристически пакети и свързани туристически услуги; включване в програма за лоялни клиенти.
Срок за съхранение: 10 години.
Правно основание за обработването: Изпълнение на договор; Закона за Туризма, Закона за счетоводството, Съгласие с Общите условия за пътуване и др. законови наредби. Информирано съгласие: легитимен интерес.
Кой друг може да получи данните Ви?
Атлантис Тур при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:
  • има изрично съгласие от ваша страна;
  • има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;
  • Информацията се предоставя на трети лица при нужда, за изпълнението на услуга при сключен договор между клиента и Атлантис Тур - хотелиери и ресторантьори, лица предоставящи услуги в сертифицирани туристически обекти, туроператори или туристически агенти, лицензирани застрахователи, лицензирани превозвачи, екскурзоводи и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.
Атлантис Тур извършва своята дейност, като се сключват договори не само с контрагенти в рамките на Европейския съюз.
Какви са Вашите права?
Можете да изискате информация относно събраната за Вас информация и запазените лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, а също така да поискате да бъдат коригирани, изтрити ("право да бъдеш забравен"), ограничени или блокирани. За целта изпратете имейл на: office@atlantis-tour.com.
Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (например: предотвратявянето или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (например: запазването на законните привилегии). Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по- късно от един месец. При по-сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.
Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни.
В някои случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може и да не е нужно, ако е налично друго правно основание (договор, подзаконов акт, наредба или други законови задължения). Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините, описани в този документ сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел предоставяне на качествена услуга на клиента от Атлантис Тур. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от използване услугите на Атлантис Тур.
Съгласявайки се с нашата Политика Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.